Timeplan

https://www.fotopeter.no

Mandag

19.00 – 20.30: BJJ Nogi

Tirsdag

18.00 – 19.00: BJJ Basic

19.00 – 20.30: BJJ Advanced

Torsdag

18.00 – 19.00: BJJ Basic

19.00 – 20.30: BJJ Advanced

Lørdag

Åpen matte etter avtale

Medlemmene kan også bruke kampsportrommet til egentrening utenom de faste øktene.

Om timene:

BJJ Basic: Trening for de med lite til middels erfaring, og for de som vil drille/repetere. Du lærer det grunnleggende i BJJ, og du blir fortrolig med sparring. Sparringsrundene er kortere enn på advanced, og intensiteten er lavere. Treningen er med gi.

BJJ Advanced: Trening for de med middels til mye erfaring. Teknikkene er mer sammensatte og krevende, sparringsrundene er lengre og intensiteten er høyere. Treningen er med gi.

BJJ Nogi: Samme som advanced, bare shorts/t-skjorte.

Åpen matte: På lørdag formiddag er det mulighet for å trene fritt, både teknisk trening og sparring. Foreløpig er det ikke faste økter, vi gjør avtale fra uke til uke.