Om Jiu Jitsu

Brasiliansk jiu jitsu (BJJ) er en kampsport som fokuserer spesielt på kamp på bakken. Den har sine røtter i tradisjonell Ju Jutsu og Judo. BJJ startet i Brasil tidlig på 1900-tallet og spredte seg etterhvert utenfor landets grenser, særlig etter at UFC startet.

BJJ går ut på at en mindre og svakere person kan vinne over en større og sterkere motstander ved å bruke teknikk istedenfor styrke. Treningen består av fallteknikk, frigjøringer fra grep, nedtagninger, passeringer av guard, posisjoner på bakken, låsegrep og kvelinger. Treningene er lagt opp på en slik måte at alle kan delta og få utbytte.

Uansett ferdigheter og fysikk vil du raskt merke at du kommer i bedre form. Det legges stor vekt på fri kamp og sparring, også kalt “å rulle”. Dette gjør man for å sikre at utøverne også er i stand til å utføre innøvde teknikker på en som gjør motstand, og å kunne forsvare seg mot motstanderens angrep.

Om oss

Klubben startet i 2004 som Bø Ju Jitsu klubb. Stilarten vår var JJN Ju Jitsu, i tillegg trente vi sports Ju Jitsu. Fra rundt 2010 begynte flere fra klubben å også trene MMA, BJJ og submission wrestling, og vi startet etterhvert egne grappling-timer i klubben. I 2019 kom vi i kontakt med GFTeam Sandefjord, og noen av instruktørene begynte å trene der. Pandemien gjorde at vi mistet mange medlemmer og også instruktørene i JJN. I 2022 endret vi navn på klubben til Bø kampsport, og grappling-delen av klubben knyttet seg formelt til GFTeam Sandefjord under navnet GFTeam Telemark.