Om Jiu Jitsu

https://www.fotopeter.no

Brasiliansk jiu jitsu (BJJ) er en kampsport som fokuserer spesielt på kamp på bakken. Den har sine røtter i tradisjonell Ju Jutsu og Judo. BJJ startet i Brasil tidlig på 1900-tallet og spredte seg etterhvert utenfor landets grenser, særlig etter at UFC startet på 90-tallet.

BJJ går ut på at en mindre og svakere person kan vinne over en større og sterkere motstander ved å bruke teknikk istedenfor styrke. Treningen består av fallteknikk, frigjøringer fra grep, nedtagninger, passeringer av guard, posisjoner på bakken, låsegrep og kvelinger.

Det legges stor vekt på fri kamp og sparring, også kalt å sparre eller “å rulle”. Dette gjør man for å sikre at utøverne også er i stand til å utføre innøvde teknikker på en som gjør motstand, og å kunne forsvare seg mot motstanderens angrep.

Om oss

Klubben startet i 2004 som Bø Ju Jitsu klubb. Vi trente fra starten tradisjonell ju jitsu, nærmere bestemt stilarten Ju Jitsu Norge (som i dag heter JJN Ju Jitsu). Pandemien gjorde at vi mistet mange medlemmer, og dessverre også instruktørene i JJN. Pr. idag har vi ikke JJN på timeplanen, men har et håp om få det i gang igjen en gang i fremtiden.

Ved siden av JJN har vi også trent forskjellige konkurranseformer, og fra rundt 2010 begynte flere fra klubben å også trene MMA, BJJ og Submission Wrestling. I 2019 kom vi i kontakt med GFTeam Sandefjord, og noen av instruktørene begynte å trene der. Samarbeidet utviklet seg slik at i 2022 knyttet grappling-delen av klubben seg formelt til GFTeam Sandefjord og skiftet navn til GFTeam Telemark. Klubben endret samtidig navn til Bø Kampsport.